Schrijven

'Gedichten in de vorm zetten' avond 3x

 Spelen met taal in drie verschillende dichtvormen onder de bezielende en ontwapende begeleiding van dichteres Akke Brouwer.

In deze drie avonden kun je je aan de hand van schrijfopdrachten en de professionele uitleg van dichter Akke Brouwer, bekwamen in het evenwicht tussen vorm en inhoud. Hiermee geef je een nieuwe impuls aan het schrijven van poëzie. Je leert spelen met de taal en verhoogt daarmee de kwaliteit van je gedichten, je maakt kennis met drie zeer van elkaar verschillende dichtvormen;

 1. De haiku
Dit is een Japanse dichtvorm, gerelateerd aan het Zen-Boedhisme. Je leert hoe je vanuit de ongedeelde aandacht kunt waarnemen en deze waarneming vorm kunt geven in het vaststaande schema van de haiku.

2. Het sonnet
Dit is één van de meest klassieke rijmvormen in een vaststaande structuur. Wanneer je het geheim van de sonnet hebt leren kennen, zal je ontdekken dat de strenge vormopbouw juist oneindig veel ruimte biedt aan de verdieping van je onderwerp.

3. Het vrije vers
In de hedendaagse poëzie vind je voornamelijk het vrije vers. Ook het vrije vers vraagt een gedegen onderbouwing. je leert in deze workshop hoe je je zielenroerselen kunt vertalen in een poëtische wetmatigheid waarin ritme en melodie de meest belangrijke bouwstenen zijn...


 

potret AkkeBrouwer

Akke Brouwer (Dokkum 1949) is dichter, performer en regisseur.
Zij studeerde in 1979 af aan de Toneelacademie Maastricht en heeft een ruime ervaring in het werken met groepen op het gebied van podiumkunsten en de literatuur. Akke was werkzaam als trainingsacteur, theaterdocent en regisseur. Van 2006-2008 was zij stadsdichter van Dokkum en in 2015 won zij de Rely Jorritsma Priis voor Friestalige poëzie. In samenwerking met diverse musici geeft zij poëzieperformances. Er staan 4 dichtbundels op haar naam. Sinds 2013 runt zij haar eigen bedrijf 'It Hûs fan de Dichter' podium voor Poëzie, Kunst en Bezinning in Hantum. Elke maand worden hier poëzievoordrachten, concerten en lezingen georganiseerd.

 


Ik heb belangstelling:

Naam: 
E-mail 
Bericht